100% PL

Ideea Polonă, Produsul Polonez, Munca Polonă.

Creşterea economiei interne depinde în cea mai mare măsură de politicile interne și cererea de piaţă. Procesul de fabricare a produselor GALECO începe și se termină pe teritoriul polonez, iar proiectul se realizează în mintea specialiştilor polonezi. Prin alegerea produselor polone  întărim în împreuna economia Poloniei, ceea ce crează locuri de muncă pentru noi toţi. Prin achiziţionarea produselor poloneze sprijiniţi creativitatea polonă, spiritul antreprenorial și ajutaţi la crearea noilor locuri de muncă pentru polonezi. Fiind o companie cu capital 100% polonez, noi credem că merită să avem încredere în produse autohtone care depăşesc de multe ori calitatea bunurilor importate, având în acelaşi timp un impact direct asupra reducerii ratei şomajului.

În afacerile noastre pe pieţele internaţionale subliniem în mod constant originea noastră polonă. Suntem mândri de faptul că o companie polonă este în măsură să concureze eficient cu companii internaţionale puternice, atât pe piaţa polonă cât și pe cea internaţională. Produs polonez și ideea poloneză se bucură de o mare recunoaștere.