Politica Cookies

Obowiązuje od: 25 maja 2018 roku.

Administratorul datelor personale este compania  Galeco Sp. z o.o. cu sediul în Balice, ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Curtea Districtuală Kraków-Śródmieście, Divizia Economică XII a Curţii Naţionale, Număr KRS 0000102185, CUI PL: 6792594371, având capitalul social: 400.000,00 PLN (patru sute de mii de zloți), numită în continuare: Galeco.

Galeco acordă o atenție deosebită pentru protejarea datelor persanele și respectarea legislației în timpul obținerii și prelucrării acestora. Din acest motiv a fost creată Politica de Confidențialitate și a Fișierelor Cookies - aceasta conține toate informațiile legate de colectarea informațiilor personale de către Galeco prin intermediul paginii de Internet www.galeco.pl și regulile de utilizare a acestora.

Această politica de confidențialitate pentru fișierele Cookies definește practicile actuale ale Galeco în legătură cu informațiile care sunt colectate în timpul utilizării portalului galeco.pl. prin intermediul formularului de contact sau a formularului de comandă. Adițional, o parte componentă a acestei Politici de Confidențialitate și a Fișierelor Cookies sunt informațiile despre utilizarea de către Galeco a tehnologiei cookies de pe pagina www.galeco.pl.

Toate întrebările legate de Politica de Confidențialitate și Fișierele Cookies pot fi trimise pe adresa: galeco@galeco.pl sau prin poștă pe adresa: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice - POLONIA.

Galeco își rezervă dreptul de modificare a acestei Politici de Confidențialitate și a Fișierelor Cookies prin republicarea actualizărilor acestei politici pe pagina www.galeco.pl.

Datele personale

 1. Contactul

 1. Ai posibilitatea de contactare a firmei Galeco atât prin intermediul poștei electronice disponibile pe pagina www.galeco.pl, precum și cu ajutorul formularului de contact - http://galeco.pl/pl/kontakt/formularz-kontaktowy.html sau prin telefon.

 2. Dacă te contactezi cu Galeco prin intermediul poștei electronice, adresa expeditorului va fi înregistrată în sistem ca și adresa ta. De asemenea, în conținutul mesajului ai putea include alte date personale. Oferirea acestor date nu este obligatorie, dar este indispensabilă pentru un contact sigur.

 3. Contactându-te cu Galeco prin intermediul formularului de contact trimiți totodată adresa ta de e-mail. De asemenea, în conținutul mesajului ai putea include alte date personale. Oferirea acestor date nu este obligatorie, dar este indispensabilă pentru un contact sigur. În formularul de contact este posibilă indicarea numelui, prenumelui, denumirea companiei și a numărului de telefon - introducerea acestor informații este opțională și nu este indispensabilă pentru stabilirea contactului.

 4. Contactându-vă telefonic cu Galeco, trebuie să furnizezi numele și prenumele Tău, precum și numărul de telefon. De asemenea, în timpul convorbirii telefonice Ți se pot cere alte date personale. Oferirea acestor date nu este obligatorie, dar este indispensabilă pentru un contact sigur.

 5. Datele personale furnizate de către tine în formularul de contact și în corespondența cu Galeco vor fi prelucrate conform Hotărârii Parlamentului European și a Consiliului (UE) 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 despre prelucrarea datelor personale și transferul liber al acestor date, abrogând directiva 95/46/CE (hotărârea generală despre protecția datelor), care va fi denumită în continuare: GDPR, având următoarele scopuri:

  1. răspunsul la întrebările sau cererile de reclamație (în baza unui interes întemeiat - art. 6 par. 1 lit. f GDPR);

  2.  întreprinderea de acțiuni în numele tău înainte de încheierea contractului (în baza art. 6 par. 1 lit. b GDPR);

  3. încheierea și realizarea contractului (în baza art. 6 par. 1 lit. b GDPR);

  4. stabilirea revendicărilor sau răspunderea la revendicări din partea Galeco (în baza unui interes întemeiat - art. 6 par. 1 lit. f GDPR).

 1. Datele personale indicate în corespondența de e-mail sau în formularul de contact vor fi depozitate pentru perioada necesară pentru care acestea au fost colectate, adică:

 1. pentru o perioadă de maxim 30 (treizeci) de zile de la momentul primirii răspunsului la ultima întrebare primită în cadrul formularului de contact,

 2. pentru o perioadă de maxim 10 (zece) ani de la primirea răspunsului la cererea de reclamație în cadrul formularului de contact pentru a elimina eventualele revendicări;

 3. pentru o perioadă de maxim 10 (zece) ani de la data încheierii realizării contractului încheiat între Tine și Galeco pentru protejarea împotriva eventualelor revendicări.

După expirarea acestor perioade, datele personale: vor fi șterse. În cazul întreruperii perioadei de prescripție, aceste perioade sunt prelungite adecvat, de exemplu în cazul unui proces juridic, perioada amintită se prelungește până la data de încheiere a acestuia.

 1. Comenzile

 1. De pe pagina - http://galeco.pl/pl/do-pobrania/formularz-zamowienia-i-kalkulator.html poți descărca formularul de comandă.

 2. Prin completarea formularului de comandă și trimiterea acestuia către Galeco transmiți denumirea companiei tale, adresa acesteia și numărul de telefon. Furnizarea informațiilor este benevolă, dar indispensabilă pentru efectuarea comenzii.

 3. Toate datele prelucrate în legătură cu realizarea comenzilor, prelucrarea cu scopul de realizare a comenzii sau emiterea facturii TVA (art. 6 par. 1 lit. c) din GDPR), eventuala utilizare a dreptului de reziliere a contractului (art. 6 par. 1 lit. c) din GDPR), introducerea facturii TVA în documentația contabilă (art. 6 par. 1 lit. c) din GDPR) și în baza unui interes întemeiat din partea Galeco (art. 6 par. 1 lit. c) din GDPR), care poate fi cercetarea pentru soluționarea si executarea revendicărilor, precum și răspunsul la revendicări, mai ales în cazul procedurilor de garanție, reclamație sau returnare.

 4. Informațiile despre comenzi vor fi stocate pentru timpul indispensabil pentru realizarea comenzii, iar apoi până la încheierea termenului de încheiere a eventualelor litigii legate de încheierea contractului, adică timp de maxim 10 (zece) ani de la momentul terminării obligațiunilor contractuale. Adițional Galeco are obligația de stocare a facturilor TVA care conțin datele tale personale pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încheierea anului fiscal.

 5. După expirarea acestor perioade, datele personale: vor fi șterse. În cazul întreruperii perioadei de prescripție, aceste perioade sunt prelungite adecvat, de exemplu în cazul unui proces juridic, perioada amintită se prelungește până la data de încheiere a acestuia.

 1. Concursuri

 1. În cadrul paginii www.galeco.pl poți să vizualizezi concursurile actuale efectuate de Galeco. Regulamentele acestor concursuri sunt disponibile pe subpaginile adecvate.

 2. Declarând participarea la concurs (mai ales prin utilizarea formularului de concurs completat și transmis către Galeco) îți dai acordul pentru utilizarea datelor personale care sunt indispensabile pentru participarea la concurs. Furnizarea informațiilor este benevolă, dar indispensabilă pentru participarea la concurs.

 3. În cazul în care vei primi un premiu din partea Galeco, trebuie să completezi și formularul de comandă al premiului, în cadrul căruia vei indica datele personale indispensabile pentru primirea premiului și decontarea acestuia din punct de vedere fiscal. Furnizarea informațiilor este benevolă, dar indispensabilă pentru primirea și decontarea premiului.

 4. Datele transmise în legătură cu participarea la concurs sunt prelucrate în baza acordului benevol și clar al participantului la concurs (art. 6 par. 1 lit. c) din GDPR), numai cu scopul de efectuare a concursului. Acesta include publicarea imaginilor împreună cu numele și prenumele autorilor pe pagina și contul de internet Galeco, listarea învingătorilor, acordarea premiilor și publicarea datelor personale ale învingătorilor, precum și soluționarea eventualelor reclamații sau răspunderea la revendicări. De asemenea, Galeco prelucrează datele personale ale învingătorilor pentru a îndeplinii obligațiile fiscale ale firmei Galeco (art. 6 par. 1 lit. c) din GDPR)

 5. Datele personale vor fi prelucrate pentru perioada indispensabilă pentru realizarea concursului, incluzând primirea și decontarea premiilor acordate, fiind apoi păstrate până la termenul necesar pentru depunerea reclamației sau a trecerii termenului de prescripție a revendicărilor în cazul în care reclamația a fost depusă la termen.  Adițional Galeco are obligația de stocare a declarațiilor Tale care conțin date personale pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încheierea anului fiscal.

 6.  În cazul în care prelucrarea datelor personale se efectuează în baza acordului Tău, ai dreptul oricând de a anula acest acord. Astfel vom înceta prelucrarea datelor Tale personale, dacă nu cumva prelucrarea este necesară în baza altei baze legale, sau Galeco se obligă la prelucrarea datelor în conformitate cu legislația în vigoare. Totuși, în timpul concursului, aceasta înseamnă și renunțarea la participarea la concurs (Galeco poate să te elimine din participarea la concurs), iar în cazul în care datele sunt prelucrate pentru înmânarea premiului, pot avea ca efect refuzul de înmânare a acestuia. Retragerea acordului nu are niciun efect asupra dreptului de prelucrare a datelor, care a fost efectuat în baza acceptului înainte de anularea acestuia.

 7. După expirarea acestor perioade, datele personale: vor fi șterse. În cazul întreruperii perioadei de prescripție, aceste perioade sunt prelungite adecvat, de exemplu în cazul unui proces juridic, perioada amintită se prelungește până la data de încheiere a acestuia.

Drepturile subiectului în domeniul prelucrării datele personale

 1. În baza GDPR ai următoarele drepturi, în funcție de domeniul și scopul în care sunt prelucrate datele tale personale:

 1. dreptul de confirmare dacă datele personale se referă la Tine și dreptul de accesare a acestora (art. 15 GDPR),

 2. dreptul de obținere a unei copii a datelor personale prelucrate (art. 15 GDPR),

 3. dreptul de modificare a datelor personale, dacă acestea sunt greșite, precum și dreptul de cerere a completării datelor incomplete (art. 16 GDPR),

 4. dreptul de ștergere a datelor personale „dreptul de a fi uitat” (art. 17 GDPR) - ai dreptul să ceri din partea Galeco ștergerea imediată a datelor personale în fiecare din situațiile de mai jos:

  1. dacă datele personale nu mai sunt indispensabile pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

  2. dacă nu ești de acord cu prelucrarea datelor de la pct. 7 și nu există premise legale care să permită prelucrarea datelor tale personale;

  3. dacă datele personale sunt prelucrate într-un mod ilegal;

  4. dacă datele personale trebuie șterse pentru soluționarea obligațiilor fiscale în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau a Republicii Polone.

Galeco nu va putea șterge datele tale personale dacă prelucrarea acestora este indispensabilă (i) pentru dreptul la libertatea cuvântului, (ii) pentru efectuarea obligațiilor legale de prelucrare a datelor în baza legislației Uniunii Europene sau a Republicii Polone, (iii) pentru stabilirea revendicărilor sau a responsabilității.

 1. dreptul de limitarea a intervalului de prelucrare a datelor Tale personale (art. 18 GDPR) - ai dreptul de a cere Galeco limitarea prelucrării în următoarele cazuri:

  1. nu confirmi corectitudinea datelor personale - pentru perioada care permite Galeco să verifice corectitudinea acestora;

  2. prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor personale, cerând în schimb limitarea prelucrării acestora.

  3. Galeco nu mai are nevoie de datele personale pentru procesare, dar acestea sunt necesare persoanei la care se referă pentru stabilirea, anchetarea sau răspunderea la revendicări.

  4. te-ai opus prelucrării datelor de la punctul 7) de mai jos - până în momentul constatării dacă obligațiile legale Galeco sunt mai importante decât refuzul Tău,

 1. dreptul de transmitere a datelor personale (art. 20 GDPR) - ai dreptul de a obține din partea Galeco a informațiilor într-un format utilizabil care poate fi listat, informații care conțin datele furnizate de tine în momentul depunerii comenzii; de asemenea ai dreptul de a transmite aceste date personale unui alt administrator de date,

 1. dreptul de refuzare a prelucrării datelor personale (art. 21 GDPR) - ai dreptul de refuzare a prelucrării datelor personale în cazul în care Galeco prelucrează aceste date în cadrul intereselor legale ale Galeco. Galeco poate să nu ia în considerare refuzul, dacă există premise legale pentru prelucrarea acestora date, care sunt mai importante decât interesele Tale, drepturile și libertățile tale sau bazele de stabilire, anchetare și răspundere la revendicări,

 1. Poți beneficia de drepturile definite mai sus prin contactul cu Galeco, pe adresa de e-mail: galeco@galeco.pl sau prin intermediul poștei obișnuite pe adresa: Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice.

 2.  Ai oricând dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere adecvat (la moment Președintele Agenției de Protecție a Datelor Personale) în cazul în care Galeco va încălca drepturile tale în domeniul prelucrării datelor personale (art. 77 GDPR).

Mijloace de protecție

 1. Galeco colaborează cu furnizorii de servicii de Internet (inclusiv hosting) pentru a asigura siguranța și stabilitatea de utilizare a paginii www.galeco.pl.

 2. Galeco utilizează mijloacele tehnice și organizatorice pentru asigurarea prelucrarea datelor personale în conformitate cu pericolul și categoria datelor personale. În mod special asigură datele personale împotriva accesării acestora de către persoanele neautorizate, sustragerea acestora de către persoanele neautorizate, prelucrarea acestora cu încălcarea legislației în vigoare, modificarea, pierderea, deteriorare sau distrugerea acestora.

 3. Datele pe care le introduci în formular sunt criptate. Galeco utilizează un certificat SSL valid.

Fișierele cookies șI alte sisteme de ajutor

 1. Pagina www.galeco.pl utilizează fișiere cookies. Fișierele Cookies constituie mici informații în format text, depozitate pe echipamentul Tău (de ex. calculator, tabletă, smartphone), care pot fi recepționate de către sistemul teleinformatic Galeco (cookies proprii) sau de sistemul Google LLC sau Google Ireland Limited (cookies terțe).

 2. Anumite fișiere Cookies sunt șterse după terminarea sesiunii browserului, adică după închiderea acestuia (cookies de sesiune). Alte fișiere cookies sunt stocate pe echipamentul final și permit Galeco recunoașterea browserului tău în cazul accesării din nou a paginii de Internet (cookies permanent).

 3. În cadrul primei vizite pe portal Ți se va prezenta informația despre utilizarea fișierelor cookies cu posibilitatea de acceptare a acestora pentru a utiliza instrumentele publicitare pentru deservirea campaniei de remarketing.

 4. Acceptul tău pentru fișierele cookies utilizate de Galeco pentru aceste scopuri înseamnă și darea acordului pentru utilizarea fișierelor cookies în conformitate cu Politica de Confidențialitate și a Fișierelor Cookies. În orice moment ai posibilitatea de a refuza accesarea - schimbând setările din browserul de Internet pentru deservirea fișierelor cookies, pentru a adapta sistemul la necesitățile tale. De asemenea, ai posibilitatea de a opri acest serviciu. Browserele au mai multe setări specifice fiecărei variante. În meniul de ajutor al browserului vei putea găsi informații despre modificarea setărilor cookies. Totuși - blocarea fișierelor cookies poate avea ca efect imposibilitatea de utilizate a paginii www.galeco.pl sau înrăutățirea funcționalității acesteia.

 5. Fișierele Cookies sunt utilizate pentru funcționarea adecvată a paginii de Internet.

 6. Fișierele terțe Cookies includ Google Analytics și Google Adwords (din 24 iulie 2018 denumite Google Ads) asigurate de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA și Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlanda (numite în continuare: Google).

 7. Google LLC, cu sediul în S.U.A folosește infrastructura tehnică din această țară și a aderat la programul EU-US Privacy Shield pentru asigurarea unei protecții adecvate a datelor personale în conformitate cu legislația U.E. În cadrul înțelegerii dintre S.U.A. și Comisia Europeană, aceasta din urmă a stabilit un nivel de protecție a datelor în cadrul întreprinderilor care au obținut un certificat Privacy Shield. Poți afla mai multe informații despre protecție datelor personalelor în cadrul programului Privacy Shield pe adresa: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview sau la adresa: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.

 8. Galeco nu identifică utilizatorul și nu conectează informațiile care ar putea duce la identificarea acestuia, dacă identificarea nu permite - în baza datelor colectate anterior de către orice fel de serviciu de publicitate sau alte funcții Google.

 9. Informațiile detaliate despre cum utilizează Google datele personale ale utilizatorului sunt disponibile pe pagina de Internet: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 10. Folosirea ambelor sisteme de cookies (inclusiv a Google Adwords, a căror utilizare se efectuează în baza acceptului acordat de către utilizator) se bazează pe interesul legal al Galeco (art. 6 par. 1 lit. c) din GDPR), care specifică acțiunea adecvată a părții, crearea de statistici și analiza acestora pentru optimizarea paginii de Internet www.galeco.pl. Fișierele cookies utilizate în cadrul paginii www.galeco.pl nu sunt utilizate pentru identificarea utilizatorilor

GOOGLE ANALITYCS

 1. Google Analytics este un instrument Internet pentru analizarea statisticilor serverelor www, care în acest mod acumulează automat informații despre cum utilizezi sistemul Galeco. Galeco folosește Google Tag Manager pentru utilizarea Google Analitycs.

 2. Galeco a activat anonimizarea adresei IP. Adresa ta IP este scurtată înainte de retransmitere. Numai în situații specifice adresa completă este retrimisă către serverul LLC din S.U.A și numai acolo este scurtată. Adresa anonimă IP indicată de browserul tău în cadrul Google Analytics nu este de regulă combinată cu alte date ale Google LLC.

 3. Poți împiedica înregistrarea datelor cumulate de fișierele cookies despre utilizarea paginii de Internet Galeco din partea Google, precum și prelucrarea acestui tip de date de către Google folosind plug-inul disponibil pe adresa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 4. Dacă ești interesat de detaliile legate de prelucrarea datelor personale în cadrul Google Analytics poți verifica informațiile pregătite de Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

GOOGLE ADWORDS (ÎNCEPÂND CU 24 IULIE 2018 SUB DENUMIREA GOOGLE ADS)

 1. Galeco utilizează sistemul promoțional Google Adwords pentru crearea campaniilor de marketing. Remarketing-ul permite listarea reclamelor produselor Galeco utilizatorilor care au vizitat pagina www.galeco.pl. Despre cum funcționează serviciul Google Adwords vei găsi mai multe informații aici: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 2. Adițional, în cadrul serviciului Google Adwords, compania Galeco are posibilitatea de urmărire a conversiei. Google Adwords permite ca fișierul cookie pentru urmărirea conversiei (numit în continuare fișier cookie pentru conversie) de pe discul calculatorului utilizatorului să urmărească fiecare clic al utilizatorului pe materialele publicitare oferite de Google. Acest tip de fișiere nu se utilizează pentru identificarea utilizatorului. Intrarea pe paginile de Internet indicate de Galeco permite Google și Galeco să constate că ai fost transferat către o astfel de pagină de Internet după apăsarea materialului publicitar.
 3. Datele obținute ca urmare a utilizării fișierelor cookies convertite sunt utilizate pentru evaluarea eficienței statistice Galeco. Aceste date statistice informează despre numărul de utilizatori care au efectuat un clic pe materialul publicitar oferit de Google și au deschis pagina de Internet care conținea codul de urmărire a conversiei. Galeco nu primește niciun fel de informații care ar permite identificarea utilizatorului. Galeco nu poate combina datele obținute cu utilizatorii.
 4. Ai posibilitatea de adaptare a materialelor publicitare în cadrul rețelei Google prin setarea opțiunilor (inclusiv prin blocarea reclamelor nedorite) pe pagina: https://www.google.com/settings/ads. Instrucțiunile detaliate despre modul de procedură sunt disponibile pe adresa de Internet: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0 . Chiar dacă vei opri personalizarea materialelor publicitare, în continuare vei putea vizualiza reclamele legate de localizarea Ta generală (în baza adresei IP), tipului de browser sau a cuvintelor căutate.

SOCIAL MEDIA

 1. Portalul Facebook este administratorul datelor personale care sunt oferite de către utilizatori în baza regulamentelor proprii. Când intri în contact cu Galeco prin Facebook (îmi place/observ pagina, reacționez la posturi, acces, comentarii, mesaje particulare), administratorul datelor tale personale devine automat Galeco, nu numai Facebook. Datele personale cum ar fi numele, prenumele, imaginea, profilul public și alte informații transmise în mesaje sau comentarii sunt prelucrate de Galeco în baza interesului legal (art. 6 par. 1 lit. c) din GDPR), cu scopul de a răspunde la comentarii și mesaje, menținerea contactului cu persoanele care interacționează cu Galeco, precum și pentru analiza eficienței comunicației.

 2. Interacțiunile tale cu Galeco pe Facebook nu sunt - în conformitate cu regulile Galeco - legate de informațiile pe care le transmiți în alt mod (de ex. pe e-mail), doar dacă acestea nu rezultă din circumstanțe (de ex. ne-ai trimis un mesaj privat pe Facebook în care ai indicat adresa de e-mail cu cererea de contactare. Galeco nu transmite nimănui datele Tale personale, dar la toate informațiile despre Tine are acces Facebook ca și administrator al portalului.

 3. Dacă dorești ca datele tale personale să fie prelucrate în conformitate cu Politica de Confidențialitate a Fișierelor Cookies, trebuie să contactezi Galeco prin intermediul altor canale de comunicație decât rețelele de socializare. Dacă scrii de ex. un e-mail, Galeco are controlul asupra situației ce se vă întâmpla cu această informație și cine o va citi.

 4. Pe pagina www.galeco.pl este utilizat un plug-in oferit de rețeaua de socializare Facebook.

 5. Când se listează pagina de Internet care conține un astfel de plug-in, browserul Tău va intra în contact direct cu serverul administratorului portalullui de socializare Facebook - Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, S.U.A: (furnizor de servicii). Informațiile din plug-in sunt transmise de către furnizorul de servicii direct către browserul Tău și sunt integrate cu pagina listată. Datorită acestei integrări, furnizorul de servicii primește informațiile despre faptul că pe browserul Tău a fost listată pagina www.galeco.pl, chiar dacă nu ai un profil în cadrul acestui furnizor de servicii sau nu ești logat la moment în cadrul acestuia. Această informație (împreună cu adresa ta IP) este transmisă de către browserul tău direct către serverul furnizorului de servicii (ale cărui servere se găsesc în principiu în S.U.A.) și este depozitată pe server.

 6. Dacă te-ai logat în rețeaua de socializare, providerul de servicii va putea să facă legătura directă dintre vizita Ta pe pagina Galeco la profilul Tău în cadrul rețelei de socializare.

 7. Dacă utilizezi plugin-ul indicat, de ex. făcând clic pe „Îmi place” sau „Accesează”, atunci informația va fi trimisă și direct pe serverul furnizorului de servicii unde va fi stocată. Adițional, aceste informații vor fi publicate în rețeaua de socializare și vor fi vizibile pentru persoanele pe care le-ai adăugat ca și contacte. Scopul și intervalul de colectare a datelor și a utilizării sau prelucrării acestora de către furnizorul de servicii, posibilitatea de contact și drepturile Tale și posibilitatea de modificare a setărilor pentru protecția datelor Tale personale au fost descrise în politica de confidențialitate a furnizorului de servicii - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

 8. Dacă nu dorești ca portalul de socializare Facebook să asocieze datele colectate în timpul vizitării paginii de Internet www.galeco.pl direct către profilul Tău de pe portal, atunci - înainte de a intra pe pagina Galeco - trebuie să ieși din acest portal. Ai posibilitatea de a bloca încărcarea pe pagină a plug-in-urilor, folosind opțiunile adecvate pentru browserul tău - de ex. programe Ad-blocker.

PERSOANELE CARE RECEPȚIONEAZĂ DATELE PERSONALE

 1. Accesul la datele Tale personale va fi posibil din partea angajaților autorizați de Galeco și numai în intervalul de informații indispensabile. Adițional, datele Tale personale pot fi transmise altor entități în baza contractelor încheiate: firme care prestează servicii IT (inclusiv furnizorii de servicii Google Analitycs – Google LLC cu sediul în S.U.A: și servicii Google Adwords – Google Ireland Limited), precum și servicii prestate de servere, birouri de avocatură sau contabilitate, firme contabile, entități fizice/juridice legate din punct de vedere al capitalului cu Galeco, responsabile pentru realizarea obligațiunilor contractuale și a celor care rezultă din legislația în vigoare, precum și oferirea la dispoziția organelor autorizate pentru prelucrarea în baza legislației în vigoare.

 2. Datele Tale personale colectate prin intermediul formularului de contact sau a formularului de comandă nu vor transmise către alte țări.

 3. Datele colectate prin intermediul Google Analytics de cele mai multe ori sunt transmise de Google LLC către serverele din S.U.A. și sunt stocate pe acestea, în schimb datele colectate de Google Adwords sunt stocate pe servere în Irlanda.

 4. Datele colectate prin portalul de socializare Facebook, inclusiv folosind plug-inul oferit de către acest portal sunt de cele mai multe ori transmise de Facebook Inc. către serverele din S.U.A., unde sunt și stocate.